Jdi na obsah Jdi na menu

Mapy

12. 9. 2006

Mapa

Mapa - dobrý pomocník!
Při přípravě výprav, ale i na cestách nebo na letním táboře, pomůže mapa. Samozřejmě jen taková, která je vhodná pro pěší turistiku, na níž jsou vyznačeny turistické cesty. Před výpravou si můžeme podle mapy zvolit trasu plánovaného pochodu a měřit jeho délku. Z výchozího místa (např. z nádraží, kde budete vystupovat) si zvolíme příslušnou turistickou značkou značenou cestu do jednotlivých míst naší cesty a do stanice, v níž budeme opět nastupovat do vlaku. Podle měřítka zjistíme, jakou vzdálenost představuje na mapě jeden kilometr a pak pomocí např. papírového měřítka měříme jednotlivé krátké úseky cesty. Na výpravě musíme ovšem nejdříve mapu zorientovat. To znamená podle buzoly či jiným způsobem určit sever a pak mapu položit správným směrem. Není-li na mapě orientační růžice, je sever vždy na horním okraji mapy, západ vlevo, východ vpravo. Nejpřesněji mapu zorientujeme, když levý okraj mapy bude rovnoběžný se střelkou buzoly. Nerovnosti zemského povrchu se na mapě znázorňují kótami, které označují nadmořskou výšku daného místa, nebo vrstevnicemi, což jsou křivky spojující místa se stejnou nadmořskou výškou.

Co lze z mapy vyčíst?
Vzdálenost jednotlivých míst a jejich vzájemnou polohu; - charakter krajiny (kopcovitá-rovinná, lesnatá-holá, rybníkatá apod.; - turisticky zajímavá místa; - místa vhodná k táboření a přenocování.; - průběh cesty (kdy půjdeme do kopce, kdy z kopce apod.)

Mapové značky
Bývají uvedeny na okraji nebo na rubu mapy. Některé z nich se na jednotlivých mapách nepatrně liší.