Jdi na obsah Jdi na menu

Jak zabránit požáru v přírodě

19. 7. 2006

Často chodí děti s rodiči do přírody tábořit, opékat špekáčky nebo na procházku. Ne vždy však lidé vědí, jak se má správně s ohněm v lese (přírodě) zacházet. V první řadě si nemůžeme udělat ohýnek, kde bychom chtěli. K rozdělávání ohně a opékání špekáčků slouží místa, kde hrozí malé nebezpečí. Takovým místům se říká "vyhrazená tábořiště". Přesto se často stává, že lidé oheň v lese rozdělávají. V takovém případě se musí řídit podle těchto pravidel:

10 základních rad

1. oheň by se neměl zapalovat v blízkosti lesa (50 metrů), pod stromy, na kořenech stromů, na suchém místě (rašelina, listí, v blízkosti suché trávy

2. oheň nerozdělávám za větru, velikého sucha

3. je dobré mít vždy po ruce nádobu s vodou nebo zdroj vody (studánka, potok)

4. vyhloubit díru a ohradit ohniště kameny (pozor na oheň na lesní hrabance)

5. nedělat nikdy velký oheň s vysokými plameny

6. nesedět příliš blízko (hrozí nebezpečí vznícení šatů a popálení)

7. neházet do ohně žádné "bouchací kuličky", sklenice a rozhodně oheň neroznášet na větvi a pod.

8. pečlivě uhasit velkým množstvím vody a ujistit se, že opravdu nehrozí žádné nebezpečí 9. při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná

10. zapálení ohně je práce pro dospělé!!!!!

Obrazek

Les je domovem mnoha zvířátek. Dávej pozor na oheň v lese.

Předcházej lesním požárům - Pečlivě uhas každé ohniště