Jdi na obsah Jdi na menu

Jak se chovat při požáru

19. 7. 2006

v    Upozorněte nejbližší okolí na vznik požáru

Nezapomeňte, že lidé nad místem požáru v případě ohně a zakouření únikových cest nemusí mít šanci bezpečně opustit budovu. Nejúčinnější je volání „HOŘÍ!“, pokud ovšem toto volání často nezneužíváte například při hrách.

v    Oznamte požár na ohlašovnu požárů – telefon 150

Při předávání zprávy buďte struční, nezapomeňte však uvést, co hoří a hlavně přesné místo požáru, včetně města, ulice. Neukončujte hovor dříve než si budete jisti, že operátor ví potřebné údaje. Víte, že můžete volat zadarmo, a to i z mobilu s vyčerpaným kreditem.

v    Snažte se požár uhasit nebo alespoň jej omezit

Snažte se snížit teplotu hoření (ochlazením), zamezit přístup vzduchu k hořícímu předmětu (např.jej pokrýt) nebo odstranit z prostoru požáru hořlavé látky. Požár také omezíte potlačením průvanu, odnesením nejhořlavějších látek, uzavřením přívodu plynu apod.

v    Neriskujte – myslete vždy na svůj život a zdraví

Hašení požáru většího rozsahu než je např. počítač nebo odpadkový koš přenechejte dospělým hasičům. Požár doprovází mnoho nebezpečí, např. udušení, popálení, opaření, výbuch, pád předmětů apod. Včas proto ohrožený prostor nejbližší evakuační cestou opusťte.

v    Chraňte se před nebezpečným kouřem a žárem

Není-li možné hořící objekt včas opustit, přečkejte požár v nejméně ohrožené místnosti. Utěsněte dveře, např. oblečením, do okna vyvěste nápadný předmět, aby si nebezpečí hasiči lépe všimli, krčte se při zemi, kde bývá nejméně kouře, dýchejte přes mokrou látku.

 Obrazek